Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o. o.

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-02-19 12:15:04
KONTAKT

502003162

biuro@zielonadolina.biz

ul. Strzegomska 42 AB, Millenium Tower IV, II piętro | 2.03
53-611 Wrocław

O podmiocie

Bio produkcja zdrowej żywności i właściwa dieta to światowy trend, zawierający się w kierunku globalnej gospodarki, jakim jest rozwój usług na rzecz poprawy jakości życia. Zainteresowanie witalnością człowieka i jego dobrym samopoczuciem staje się kluczowym wyzwaniem nie tylko dla naukowców, lekarzy, dietetyków, ale także dla nas samych.

Zielona Dolina powstała, by w skali lokalnej odpowiedzieć na ten nurt i dać narzędzia dolnośląskim przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, do wpisania się w międzynarodową tendencję ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności. Dolny Śląsk jest regionem o gigantycznym, lecz niewykorzystanym w pełni potencjale. Strategiczne położenie, na styku granic, bogactwo zasobów oraz surowców naturalnych, sprzyjające warunki klimatyczne i uzdrowiskowe, a także szerokie możliwości, jakie niesie ze sobą wysoce rozwinięta baza przemysłowa, naukowa i klastrowa, wspierana działaniami na rzecz innowacji, obligują do ewolucji, zapewniającej wzrost dobrobytu rolnego i zamożności mieszkańców. Dolny Śląsk, dzięki właściwemu wykorzystaniu atrybutów, i odpowiedniemu nimi zarządzaniu, może stać się wiodącym w skali europejskiej regionem wytwórczym.

By sprostać tym wyzwaniom oraz profesjonalnie im liderować, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wspólnie stworzył kompleksowy Program pn. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia oraz powołały, jako jego operatora Spółkę z o.o. Dolnośląska Zielona Dolina, której głównym celem jest odbudowa dolnośląskiego przemysłu rolno-spożywczego i wykorzystanie potencjału gospodarczego Regionu, na rzecz jego mieszkańców.

Spółka, jako centrum kompetencji, buduje i rozwija markę Zielona Dolina, której misją jest kompleksowe wsparcie lokalnej produkcji surowców i żywności nowej generacji o znaczeniu prozdrowotnym, służącej doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym na Dolnym Śląsku. Posiadamy zasoby i kompetencje, by identyfikować potrzeby i skutecznie wzmacniać dolnośląską produkcję rolną, spożywczą i hodowlaną.

Naszą ideą jest bycie partnerem dla każdego przedsiębiorcy w jego innowacyjnym rozwoju, a tym samym wpływanie na wzrost rozpoznawalności, wśród konsumentów, marek lokalnych produktów i usług. Chcemy odbudować status i pozycję przemysłu rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku, regionu niezwykle bogatego w surowce, które produkowane na terenie województwa, staną się podstawą konsumpcji Dolnoślązaków, przyczyniając się do oprawy jakości ich życia. Dlatego nasze programy i inwestycje będą szły w kierunku nie tylko pomocy i usprawniania prowadzenia biznesu sektorowego, ale także w kształtowanie postaw społecznych w zakresie zdrowego odżywiania, suplementacji, dietetyki oraz stylu życia, opartego na bogactwie Regionu.

Ciesz się Dolnym Śląskiem z Zieloną Doliną!

Wykorzystuj swój potencjał i rozwijaj swój biznes, dzięki wsparciu Zielonej Doliny!

Jeśli chcesz:

 • Wzmocnić i upowszechnić swój biznes, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów branżowych
 • Wykorzystać nowe technologie, by rozwinąć swój potencjał gospodarczy
 • Prześcignąć konkurencję, wprowadzając innowacyjne rozwiązania
 • Sprawnie i efektywnie zainwestować w branżę rolno-spożywczą
 • Wesprzeć lokalne inicjatywy, przynoszące wymierny zysk
 • Zaangażować się w integrację sektora, stanowiącego znaczącą perspektywę finansową
 • Przystąpić do dynamicznej inicjatywy, oferującej gamę rozwiązań dla rozwoju produktu
 • Szkolić się i wzbogacać wiedzę w zakresie edukacji prozdrowotnej
 • Wypełnić niszę społeczną i modelować postawy proekologiczne i prolokalne
 • Świadomie i konsekwentnie planować ekspansję europejską, wykorzystując wiarygodne źródła finansowania
 • Stosować nowoczesne strategie marketingowe, wzmacniające markę oferowanych produktów

Oferujemy:

Dysponujemy:

 • Ekspertami branżowymi z unikalną wiedzą
 • Infrastrukturą laboratoryjną
 • Wiedzą z zakresu możliwości finansowania rozwoju
 • Siecią kontaktów naukowych i biznesowych

Dolny Śląsk to region przyszłości!

Warto w niego inwestować, warto w nim mieszkać, warto tu prowadzić działalność gospodarczą!

Zielona Dolina jest gwarantem jakości dolnośląskiego potencjału gospodarczego i solidnym partnerem, będącym blisko potrzeb dolnośląskiego społeczeństwa.